Wie helpt er mee

 

 

De voorbereiding voor de 76e Avond4Daagse 2022, met ruim 3500 deelnemers, het grootste (meerdaagse) sportevenement in Deventer, is weer in volle gang.

 

Om alles in goede banen te leiden zijn wij naarstig op zoek naar meer vrijwilligers, die ons kunnen bijstaan.

 

Voor het uitzetten, bewegwijzeren en controleren van de routes zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die in het bezit is van een

scooter.

 

Bovenal is het van groot belang dat wij over genoeg verkeersregelaars beschikken om de ruim 3500 wandelaars, voornamelijk

kinderen, zo veilig mogelijk te laten deelnemen.

 

Voor het evenement volgt men een korte digitale cursus om verkeersregelaar te mogen zijn.

 

Een paar uurtjes van Uw vrije tijd maakt het voor veel kinderen mogelijk aan een leuke en vooral veilige Avondvierdaagse deel te nemen!

 

 

Heb je belangstelling en ben je minimaal 1 avond beschikbaar neem dan voor 1 maart 2022 contact op met

Harrie Muilerman, telefoon 06 – 53 32 99 60 of via email speeltuindriehoek@concepts.nl.

 

Graag bij je opgave vermelden:

 

Soort medewerking

Verkeersregelaar / route / overig

Naam

 

Adres (straat, nummer)

 

Postcode / woonplaats

 

Telefoonnummer

 

Email adres

 

Geboortedatum

 

Welke avonden ben je beschikbaar